Colofon

KNMG voorop voor dokter en zorg

Vragen over de meldcode?
KNMG Artseninfolijn: 088-4404242 of artseninfolijn@fed.knmg.nl.

Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling)
0800-2000, automatische doorschakeling naar eigen regio, 24 uur per dag bereikbaar. Chatfunctie, gratis en anoniem beschikbaar tijdens kantooruren.

Opmaak: Zevenmijls, Utrecht, zevenmijls.nl

Contactgegevens: KNMG Postbus 20051 3502 LB Utrecht - www.knmg.nl

Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding: KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, KNMG, 2023

KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) sluit zich bij deze meldcode aan. De KNMT vertegenwoordigt tandartsen en tandarts-specialisten, orthodontisten en kaakchirurgen. Deze geactualiseerde versie van de meldcode is vastgesteld door het Federatiebestuur op 13 juli 2023 en treedt officieel in werking vanaf 20 november 2023. Deze versie vervangt de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld uit 2018.

Voorop voor dokter en zorg. Artsenfederatie KNMG werkt aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg en optimale beroepsuitoefening van ruim 65.000 artsen en studenten geneeskunde. Om te zorgen dat artsen er kunnen zijn voor iedereen die zorg nodig heeft.

Van de KNMG maken deel uit: De Geneeskundestudent, de Federatie Medisch Specialisten, de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Vereniging van Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso).

www.knmg.nl/meldcode-kindermishandeling

Inhoudsopgave

KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) sluit zich bij deze meldcode aan. De KNMT vertegenwoordigt tandartsen en tandarts-specialisten, orthodontisten en kaakchirurgen. Deze geactualiseerde versie van de meldcode is vastgesteld door het Federatiebestuur op 13 juli 2023 en treedt officieel in werking vanaf 20 november 2023. Deze versie vervangt de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld uit 2018.

Voorop voor dokter en zorg. Artsenfederatie KNMG werkt aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg en optimale beroepsuitoefening van ruim 65.000 artsen en studenten geneeskunde. Om te zorgen dat artsen er kunnen zijn voor iedereen die zorg nodig heeft.

Van de KNMG maken deel uit: De Geneeskundestudent, de Federatie Medisch Specialisten, de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Vereniging van Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso).

www.knmg.nl/meldcode-kindermishandeling

KNMG voorop voor dokter en zorg

Colofon

Vragen over de meldcode?
KNMG Artseninfolijn: 088-4404242 of artseninfolijn@fed.knmg.nl.

Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling)
0800-2000, automatische doorschakeling naar eigen regio, 24 uur per dag bereikbaar. Chatfunctie, gratis en anoniem beschikbaar tijdens kantooruren.

Opmaak: Zevenmijls, Utrecht, zevenmijls.nl

Contactgegevens: KNMG Postbus 20051 3502 LB Utrecht - www.knmg.nl

Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding: KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, KNMG, 2023

Inhoudsopgave