Burgerlijk Wetboek

Gecertificeerde Instelling

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Ondertoezichtstelling

Raad voor de Kinderbescherming

Spoedeisende Hulp

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafvordering

Verwijsindex Risicojongeren

Veilig Thuis

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

BW   

GI      

IGJ   

IVRK 

OTS  

RvdK 

SEH 

Sr 

Sv

VIR

VT 

Wkkgz

WGBO

Wet BIG 

Wmo

Bijlage 1 Afkortingen in de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Burgerlijk Wetboek

Gecertificeerde Instelling

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Ondertoezichtstelling

Raad voor de Kinderbescherming

Spoedeisende Hulp

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafvordering

Verwijsindex Risicojongeren

Veilig Thuis

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

BW   

GI      

IGJ   

IVRK 


OTS  

RvdK 

SEH 

Sr 

Sv

VIR

 VT 

 Wkkgz

 WGBO

 
Wet BIG 


Wmo

Bijlage 1 Afkortingen in de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld