Ook bij de volgende typen geweld is het nuttig kennis te hebben van signalen en wat te doen bij signalen, maar deze vallen formeel niet onder meldcode:

V

S

P

O

M

L

K

H

G

F

E

Bijlage 7: Specifieke vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld

Stalking
Vrouwelijke genitale verminking
Shakenbabysyndroom
Verwaarlozing
Verborgen vrouwen

V

Ook bij de volgende typen geweld is het nuttig kennis te hebben van signalen en wat te doen bij signalen, maar deze vallen formeel niet onder meldcode:

Seksueel geweld

S

Ouderschap bij psychische en/of verslavingsproblematiek
Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg
Pediatric Condition Falsification (PCF)
Ouder-mishandeling
Partner- en ex-partnergeweld

P

Online seksuele intimidatie

O

Mensenhandel

M

Kwetsbare zwangeren en bescherming van het ongeboren kind
Kindermishandeling
Kindermishandeling door falsificatie (voorheen Paediatric Condition by Falsification)
Lichamelijk geweld

L

Kinderen in een conflictscheiding
Kindcheck – Signaleren van kindermishandeling op basis van oudersignalen

K

Grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een verstandelijke beperking
Geweld bij migranten in kwetsbare situaties
Huwelijksdwang
Getuige van geweld
Huiselijk geweld tegen mannen

H

Gedwongen achterlating

G

Emotioneel geweld of psychisch geweld
Eergerelateerd geweld

E

Financieel misbruik

F

Bijlage 7: Specifieke vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld