Toelichting bij de richtlijnen voor anoniem melden

Wat houdt anoniem melden in?
Anoniem melden betekent niet dat u de persoonsgegevens van de betrokkene(n) niet doorgeeft aan Veilig Thuis. Het betekent dat u de naam van, en informatie over deze personen aan VT verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat VT geheim houdt dat u de melding heeft gedaan. VT kent dus wel uw identiteit, maar houdt deze geheim tegenover de betrokkene(n). U informeert de betrokkene(n) vooralsnog zelf dus ook niet over de melding. VT zal in zo’n geval evenmin feiten of omstandigheden meedelen die indirect kunnen leiden tot herkenning van u als melder.

Wanneer is anoniem melden mogelijk?
De mogelijkheid om anoniem te melden bestaat voor gevallen waarin er vrees is voor:

 • de veiligheid of de gezondheid van de betrokkene(n),

 • de veiligheid van u als meldende arts of

 • een verstoring van de vertrouwensrelatie met de betrokkene(n).

Waarom is het onwenselijk om anoniem te melden?
VT zal u vragen naar uw motieven om anoniem te willen blijven. Anonimiteit van de melder kan het onderzoek van VT bemoeilijken. Dit is met name het geval als het gebruik van de verstrekte informatie door VT onherroepelijk zal leiden tot herkenning van u als melder. Soms zal uw anonimiteit betekenen dat VT de melding niet (verder) in behandeling kan nemen. Om die reden verlangt deze meldcode van u om terughoudend te zijn met anoniem melden

In sommige gevallen kunt u bij Veilig Thuis (VT) een anonieme melding doen van kindermishandeling of huiselijk geweld. Daarvoor gelden de volgende richtlijnen:

 • U doet uw melding in beginsel onder uw eigen naam. U kunt alleen anoniem melden als dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van de betrokkene(n), de vertrouwensrelatie met de betrokkene(n) of met uw eigen veiligheid.

 • U gaat terughoudend om met de mogelijkheid om anoniem te melden en vermeldt uitdrukkelijk waarom u daarvan gebruik wilt maken. VT bespreekt met u de mogelijkheden van VT om de melding met de betrokkene(n) te bespreken in relatie tot de herleidbaarheid van de verstrekte informatie.

 • U informeert de betrokkene(n) alsnog over de melding zodra dat mogelijk is.

Bijlage 3 Een anonieme melding doen bij Veilig Thuis

Toelichting bij de richtlijnen voor anoniem melden

Wat houdt anoniem melden in?
Anoniem melden betekent niet dat u de persoonsgegevens van de betrokkene(n) niet doorgeeft aan Veilig Thuis. Het betekent dat u de naam van, en informatie over deze personen aan VT verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat VT geheim houdt dat u de melding heeft gedaan. VT kent dus wel uw identiteit, maar houdt deze geheim tegenover de betrokkene(n). U informeert de betrokkene(n) vooralsnog zelf dus ook niet over de melding. VT zal in zo’n geval evenmin feiten of omstandigheden meedelen die indirect kunnen leiden tot herkenning van u als melder.

Wanneer is anoniem melden mogelijk?
De mogelijkheid om anoniem te melden bestaat voor gevallen waarin er vrees is voor:

 • de veiligheid of de gezondheid van de betrokkene(n),

 • de veiligheid van u als meldende arts of

 • een verstoring van de vertrouwensrelatie met de betrokkene(n).

Waarom is het onwenselijk om anoniem te melden?
VT zal u vragen naar uw motieven om anoniem te willen blijven. Anonimiteit van de melder kan het onderzoek van VT bemoeilijken. Dit is met name het geval als het gebruik van de verstrekte informatie door VT onherroepelijk zal leiden tot herkenning van u als melder. Soms zal uw anonimiteit betekenen dat VT de melding niet (verder) in behandeling kan nemen. Om die reden verlangt deze meldcode van u om terughoudend te zijn met anoniem melden

In sommige gevallen kunt u bij Veilig Thuis (VT) een anonieme melding doen van kindermishandeling of huiselijk geweld. Daarvoor gelden de volgende richtlijnen:

 • U doet uw melding in beginsel onder uw eigen naam. U kunt alleen anoniem melden als dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van de betrokkene(n), de vertrouwensrelatie met de betrokkene(n) of met uw eigen veiligheid.

 • U gaat terughoudend om met de mogelijkheid om anoniem te melden en vermeldt uitdrukkelijk waarom u daarvan gebruik wilt maken. VT bespreekt met u de mogelijkheden van VT om de melding met de betrokkene(n) te bespreken in relatie tot de herleidbaarheid van de verstrekte informatie.

 • U informeert de betrokkene(n) alsnog over de melding zodra dat mogelijk is.

Bijlage 3 Een anonieme melding doen bij Veilig Thuis