In juni 2021 is een projectgroep van start gegaan, bestaande uit vertegenwoordigers van AJN Jeugdartsen Nederland (AJN), InEen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Stichting Kind & Ziekenhuis en de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK).

De organisatie MIND was leeslid.

De projectleiding en het penvoerderschap lagen bij de KNMG.

De projectgroep is in de periode 2021 – 2023 driemaal (online) bijeen geweest (juni 2021, oktober 2021, februari 2022) en er waren drie schriftelijke commentaarrondes (maart 2022, augustus 2022, januari 2023).

In de projectgroep hadden zitting: T. Beirens, beleidsmedewerker, namens AJN, D. Caris, spoedeisendehulparts, namens NVSHA, A. van Eeghen, arts VG, namens NVAVG, M.A. de Groot-Nievaart, tandarts-pedodontoloog (kindertandarts), namens KNMT, J. Hogendorp, senior beleidsadviseur, namens LHV, M.E. van Houten, sociaal-medisch adviseur, klinisch geriater n.p., namens NVKG, K. Illy, kinderarts, namens NVK, C. de Kloet, psychiater, L. Kurt, beleidsadviseur, beiden namens NVvP, L. Meijer, psychiater (eenmalig ter vervanging van C. de Kloet), H. Rippen, directeur Stichting Kind en Ziekenhuis, namens Stichting Kind en Ziekenhuis, H. Serbée, beleidsadviseur, namens InEen, N.J. Schoonenberg, vertrouwensarts, namens VVAK, L. de Vries, niet-praktiserend huisarts, namens NHG, A. de Wit, jeugdarts, namens AJN (eenmalig ter vervanging van T. Beirens), J. Wieland, psychiater, namens NVvP.

F. Balhuizen, beleidsmedewerker, was leeslid namens MIND.

In november 2021 is bijlage 4 Taken en functie Veilig Thuis voorgelegd aan Veilig Thuis.

In december 2021 is een conceptversie van de meldcode voorgelegd aan het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, waarbij expliciet aandacht werd gevraagd voor onderdeel II Stappenplan Informatieverstrekking op verzoek van VT, RvdK of GI en bijlage 2 Beroepsgeheim bij melden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

In januari 2022 heeft S. van Blijswijk, vertrouwensarts i.o., op persoonlijke titel commentaar gegeven op een conceptversie.

In februari 2022 heeft E. van den Heuvel, kinderarts en projectleider implementatie NSK, op persoonlijke titel commentaar gegeven op een conceptversie.

In april 2022 is een conceptversie ter becommentariëring aangeboden aan Augeo, het Forensisch Medisch Genootschap, de IGJ, L. Janssen, Jeugdzorg Nederland, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, het ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland, M. Sombroek-Van Doorm, de Stuurgroep FMEK en de Raad voor de Kinderbescherming. Het ministerie van VWS gaf een gezamenlijke reactie met het ministerie van J&V. Geen reactie werd ontvangen van het Forensisch Medisch Genootschap.

In augustus 2022 is een conceptversie ter becommentariëring aangeboden aan Augeo, de IGJ, Jeugdzorg Nederland, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, de ministeries van J&V en VWS, het Openbaar Ministerie, Patiëntenfederatie Nederland, de politie, M. Sombroek-Van Doorm, de Stuurgroep FMEK en de Raad voor de Kinderbescherming. Een reactie werd ontvangen van de IGJ, Jeugdzorg Nederland, het ministerie van VWS en het Openbaar Ministerie.

In december 2022 is een conceptversie van onderdeel III ter becommentariëring aangeboden aan het ministerie van J&V, het Netwerk Zorg en Straf, het Openbaar Ministerie en de politie. De ministeries van J&V en VWS reageerden gezamenlijk. Verder werd een reactie ontvangen van het Netwerk Zorg en Straf en het Openbaar Ministerie.

Vermelding als partij/referent betekent niet dat deze de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld inhoudelijk op elk detail onderschrijft.

Na verwerking van het laatste commentaar is de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld bestuurlijk vastgesteld door AJN, InEen, KNMT, LHV, NHG, NVAVG, NVK, NVKG, NVSHA, NVvP, Stichting Kind en Ziekenhuis en VVAK.

Bijlage 11 Totstandkoming herziene KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 2023

In juni 2021 is een projectgroep van start gegaan, bestaande uit vertegenwoordigers van AJN Jeugdartsen Nederland (AJN), InEen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Stichting Kind & Ziekenhuis en de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK).

De organisatie MIND was leeslid.

De projectleiding en het penvoerderschap lagen bij de KNMG.

De projectgroep is in de periode 2021 – 2023 driemaal (online) bijeen geweest (juni 2021, oktober 2021, februari 2022) en er waren drie schriftelijke commentaarrondes (maart 2022, augustus 2022, januari 2023).

In de projectgroep hadden zitting: T. Beirens, beleidsmedewerker, namens AJN, D. Caris, spoedeisendehulparts, namens NVSHA, A. van Eeghen, arts VG, namens NVAVG, M.A. de Groot-Nievaart, tandarts-pedodontoloog (kindertandarts), namens KNMT, J. Hogendorp, senior beleidsadviseur, namens LHV, M.E. van Houten, sociaal-medisch adviseur, klinisch geriater n.p., namens NVKG, K. Illy, kinderarts, namens NVK, C. de Kloet, psychiater, L. Kurt, beleidsadviseur, beiden namens NVvP, L. Meijer, psychiater (eenmalig ter vervanging van C. de Kloet), H. Rippen, directeur Stichting Kind en Ziekenhuis, namens Stichting Kind en Ziekenhuis, H. Serbée, beleidsadviseur, namens InEen, N.J. Schoonenberg, vertrouwensarts, namens VVAK, L. de Vries, niet-praktiserend huisarts, namens NHG, A. de Wit, jeugdarts, namens AJN (eenmalig ter vervanging van T. Beirens), J. Wieland, psychiater, namens NVvP.

F. Balhuizen, beleidsmedewerker, was leeslid namens MIND.

In november 2021 is bijlage 4 Taken en functie Veilig Thuis voorgelegd aan Veilig Thuis.

In december 2021 is een conceptversie van de meldcode voorgelegd aan het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, waarbij expliciet aandacht werd gevraagd voor onderdeel II Stappenplan Informatieverstrekking op verzoek van VT, RvdK of GI en bijlage 2 Beroepsgeheim bij melden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

In januari 2022 heeft S. van Blijswijk, vertrouwensarts i.o., op persoonlijke titel commentaar gegeven op een conceptversie.

In februari 2022 heeft E. van den Heuvel, kinderarts en projectleider implementatie NSK, op persoonlijke titel commentaar gegeven op een conceptversie.

In april 2022 is een conceptversie ter becommentariëring aangeboden aan Augeo, het Forensisch Medisch Genootschap, de IGJ, L. Janssen, Jeugdzorg Nederland, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, het ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland, M. Sombroek-Van Doorm, de Stuurgroep FMEK en de Raad voor de Kinderbescherming. Het ministerie van VWS gaf een gezamenlijke reactie met het ministerie van J&V. Geen reactie werd ontvangen van het Forensisch Medisch Genootschap.

In augustus 2022 is een conceptversie ter becommentariëring aangeboden aan Augeo, de IGJ, Jeugdzorg Nederland, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, de ministeries van J&V en VWS, het Openbaar Ministerie, Patiëntenfederatie Nederland, de politie, M. Sombroek-Van Doorm, de Stuurgroep FMEK en de Raad voor de Kinderbescherming. Een reactie werd ontvangen van de IGJ, Jeugdzorg Nederland, het ministerie van VWS en het Openbaar Ministerie.

In december 2022 is een conceptversie van onderdeel III ter becommentariëring aangeboden aan het ministerie van J&V, het Netwerk Zorg en Straf, het Openbaar Ministerie en de politie. De ministeries van J&V en VWS reageerden gezamenlijk. Verder werd een reactie ontvangen van het Netwerk Zorg en Straf en het Openbaar Ministerie.

Vermelding als partij/referent betekent niet dat deze de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld inhoudelijk op elk detail onderschrijft.

Na verwerking van het laatste commentaar is de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld bestuurlijk vastgesteld door AJN, InEen, KNMT, LHV, NHG, NVAVG, NVK, NVKG, NVSHA, NVvP, Stichting Kind en Ziekenhuis en VVAK.

Bijlage 11 Totstandkoming herziene KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 2023